صفحه اصلی » آموزش, بیسیک فور اندروید

محیط برنامه نویسی بیسیک فور اندروید

محیط برنامه نویسی بیسیک فور اندروید

سلام ، صفحه مربوط به کدنویسی بیسیک فور اندروید را که باز می کنید، با صفحه ای مشابه زیر مواجه می شوید.همان طور که در تصویر مشخص است، محیط کدنویسی اولیه بیسیک فور اندروید (ماژول اکتیویتی) از هفت قسمت مختلف تشکیل شده
برو بالا